Registratie aan de Bron

Registratie aan de bron is een landelijk programma waarin - met zorgprofessionals - ervoor gezorgd wordt dat alle zorginformatie eenmalig en op een eenduidige manier wordt vastgelegd. Alleen dan is die informatie voor veel doeleinden te hergebruiken. De implementatie van Zorg informatiebouwstenen (ZIB's) is een van de onderdelen van Registratie aan de bron.

Serious game

In 2017 ontwikkelde Registratie aan de bron een serious game: ‘Medisch Centrum Oost’. Inzichten uit de game worden in de nabespreking gekoppeld aan concrete vervolgacties waarmee de deelnemers in hun dagelijks werk aan de slag kunnen. Zorgverbeteraars begeleid, in opdracht van de NFU, deze game bij diverse zorginstellingen en helpt hen de game in te zetten als middel om bewustwording te creëren. Indien gewenst helpen we organisaties deze bewustwording om te zetten in concrete verbeteracties.

Registratie aan de bron handen en voeten geven? Serious game inzetten? Neem gerust contact met ons op.

Naar boven