Univé - Coaching Compliance

Wanneer: 2008-2010

Organisatie: Univé is een van de grootste verzekeraars van Nederland. Als ö vereniging werkt Univé zonder winstoogmerk, waarbij de klanten tevens de leden zijn van de vereniging. De organisatie is opgebouwd als een soort omgekeerde franchise-organisatie, waarbij de verschillende kantoren onafhankelijk opereren en de centrale organisatie een faciliterende rol vervult.

Doel: Ondersteuning van compliance officers bij het vertalen van normen (o.a. vanuit wet- en regelgeving) naar werkprocessen en advies met betrekking tot compliancebeleid.

Aanpak: In periodieke coachingsgesprekken met compliance officers werd aandacht besteed aan de invulling van de compliancefunctie. Vaste thema's zijn interne en externe communicatie, registratie en rapportage van audits en compliance als onderdeel van kwaliteitsmanagement.

Resultaat: De periodieke coachingsgesprekken hebben geleid tot meer grip op compliancetaken, duidelijkere positionering van de compliance officer in de organisatie en betere interne communicatie over met name nut en noodzaak van compliance.