Implementatie Chipsoft CS-EZIS

Wanneer: 2009-2010

Organisatie: Het Martini Ziekenhuis is een topklinisch opleidingsziekenhuis dat zich onderscheidt met een breed aanbod medisch-specialistische zorg in een gastvrije omgeving. Bovendien huisvest het Martini Ziekenhuis één van de drie brandwondencentra in Nederland.

Doel: Ziekenhuisbrede implementatie van Chipsoft EZIS op circa 2000 werkplekken.

Aanpak: CK heeft inhoudelijke expertise geleverd op het gebied van CS-EZIS, inrichting van medische dossiers en poliprocessen. Tevens is scholing verzorgd voor ca. 1500 medewerkers en is een bijdrage geleverd aan de opstart van de afdeling functioneel applicatiebeheer.

Resultaat:

  • Ziekenhuisbrede uitrol van CS-EZIS
  • Conversie van meer dan 10 jaar historische data
  • Meer dan dertig koppelingen met randapplicaties
  • Elektronisch voorschrijven van poliklinische medicatie
  • Digitaal ordermanagement naar radiologie, nucleaire geneeskunde en laboratoria
  • Poliklinisch basisdossier voor alle specialismen
  • SEH-dossier, inclusief triagesysteem
  • PDMS op IC, SEH, Brandwondencentrum en OK
  • Nieuwe afdeling Functioneel Beheer CS-EZIS