Ontwikkelen van een maturity model voor Healthy Lifestyle

Wanneer: 2015-heden

Organisatie: HeLiUMM is een stichting die kennis wil ontwikkelen, borgen en ontsluiten naar werkgevers. Centraal staat het doorontwikkelen de HeLiUMM aanpak. Dit is een manier om praktisch meetbaar te maken waar werkgevers staan op het gebied van Healthy Lifestyle en vervolgens een handreiking te doen naar mogelijke vervolgstappen.

Aanpak: De aanpak staat voor een steeds betere grip en regie op Healthy Lifestyle en tegelijk voor betere resultaten. De 5 fasen moeten dus ook gezien worden in het licht van effectievere inzet van middelen en een meer op de medewerker gerichte aanpak. Tegelijk bieden ze een benchmark voor de interne organisatie maar ook erbuiten.

Resultaat: Een maturity model met de vijf opvolgende fasen reactief, impulsief, constructief, perspectief en intuïtief. Ook is er een manifest geschreven waar het maturity model in uitgewerkt is.