Deltares

  • Implementatie 'Het nieuwe werken'
  • Verandermanagement reorganisatie

Wanneer: 2009-2011

Organisatie: Deltares is een onafhankelijk kennisinstituut voor deltatechnologie. Hier wordt gewerkt aan innovatieve oplossingen voor water-, ondergrond- en deltavraagstukken, die het leven in delta's, kust- en riviergebieden veilig, schoon en duurzaam maken.

Doel: Het optimaal delen van kennis door werken met een nieuwe tijd en plaats onafhankelijke oplossing.

Aanpak: De werkplek ongebonden werken geïntroduceerd. Betrokken bij de inrichting, communicatie en opleidingen rond de verhuizing, implementatie en koppeling van systemen. Door het verbinden van belangen en het bouwen van onderling vertrouwen een blijvend nieuwe manier van werken mogelijk gemaakt.

Resultaat: Minder netto werkplekken en kostenreductie rond facilitaire inrichting en tegelijk effectievere en betere inzet van kenniswerkers.