Training Omgaan met emotie en agressie

Wanneer: 2009 - 2010

Organisatie: Cirquest

Doel: Het terugbrengen van stress en (emotionele) belasting van medewerkers door minder incidenten en agressie van klanten binnen zorg en welzijns-instanties.

Aanpak: Cirquest werkt volgens het HIT-principe; de High Intensity Training is een krachtige mix van e-learning en vaardigheidstrainingen. Op deze manier wordt een organisatiebrede nieuwe norm geïmplementeerd rond emoties en agressie van klanten. Met deze nieuwe norm ontstaat duidelijkheid voor zowel de medewerkers als de klanten. Hiermee heeft Cirquest een zeer sterk product in handen dat zeker bijdraagt aan het welbevinden van medewerkers in een front-office functie.

Resultaat: Werknemerstevredenheid en verzuim is teruggebracht door minder escalaties en incidenten aan de balie van deze welzijnsorganisatie.