Goede registratie betekent een goede declaratie

20 mei 2019

Voor dag en dauw was Groningen al aan het gamen. De serious game ‘Medisch Centrum Oost’ werd donderdag 16 mei gespeeld door maar liefst 60 medewerkers van het UMCG. Inzet was de medewerkers bewust maken van het grote belang van registreren aan de bron, om daarmee het direct uitdraaien van correcte facturen mogelijk te maken.
Een drietal Zorgverbeteraars begeleidden de game.

Registratie aan de bron staat voor het eenmalig en eenduidig vastleggen van patiënteninformatie in de BgZ. Deze gegevens worden vervolgens opnieuw gebruikt, onder meer voor facturatie. Uit de geregistreerde gegevens moet je kunnen afleiden of een factuur klopt. En op dit punt raakt het programma aan Horizontaal Toezicht Zorg. Dit principe draait om correct registreren, correct declareren en het gepast gebruiken van zorg. In plaats van achteraf alles nalopen, is het doel facturen op basis van juist ingevoerde zorginformatie in een keer goed uit te draaien. Is het vastleggen van gegevens aan de bron goed ingebed in het zorgproces, dan gaat het correct factureren beter.

‘Medisch Centrum Oost’ laat echter zien dat de praktijk weerbarstig is. Dat wisten ze al in Groningen omdat ze de game eerder ingezet hebben. Ook de gamers van vandaag, die voornamelijk uit de financieel-administratieve hoek kwamen, ervoeren aan den lijve hoe complex samenwerken in de keten is en hoe moeilijk goed administreren kan zijn. Het helpt daarbij dat zij zich moeten verplaatsen in de rol van bijvoorbeeld artsen en verpleegkundigen. Om te voorkomen dat de patiënt tig keer zijn verhaal moet doen is het best een kunst goede zorg te verlenen en tevens correct te registreren. Men leert elkaars werk beter kennen, waardoor ook het begrip voor elkaar toeneemt. Door bewust te worden van de voordelen van registratie aan de bron, kan echter toch steeds vaker een halt worden toegeroepen aan tijdrovende manieren van verantwoording afleggen en financiële controles achteraf.

(Bron: registratieaandebron.nl)

Zorgverbeteraars 12 jaar!

12 maart 2019

Op maandag 12 maart 2007 zag Zorgverbeteraars officieel het levenslicht bij de Kamer van Koophandel te Groningen. Twaalf jaar geleden alweer!

Tijd om er bij stil te staan hebben we amper, want we hebben ons alweer vastgebeten in een aantal mooie projecten. Want dat is, ook na al die jaren, nog steeds waar we het meest blij van worden: zorg verbeteren.

Zorgverbeteraars 12 jaar

Terugblik All about Data 2019

18 februari 2019

Op 31 januari vond voor de vierde keer het congres All about Data plaats in het UMCG in Groningen. Bevlogen sprekers als Jack Esselink, Dave deBronkart, beter bekend als e-Patient Dave, en onze eigen Zorgverbeteraar Jonas Rubrech namen de meer dan 200 bezoekers mee op reis onder het motto ‘A patient journey is a data journey’.

Jonas Rubrech: “Een zeer inspirerend en boeiend, maar vooral toegankelijk congres. Het thema data in de gezondheidszorg werd vanuit vele perspectieven benaderd. In mijn eigen verhaal heb ik getracht organisaties een kapstok te bieden waaraan ze hun activiteiten voor een meer data-gedreven organisatie kunnen ophangen. We zien dat er enerzijds veel initiatieven zijn om zaken structureel en duurzaam te regelen, met behulp van Zorg Informatie Bouwstenen, DAMA-DMBOK, ZIRA, etc., anderzijds wordt er veel geëxperimenteerd in kleinschalige pilots. De kern van een succesvolle aanpak is het samenbrengen van deze werelden: als je daadkrachtig, oplossingsgericht en aantrekkelijk kunt combineren met systematisch, structureel en geborgd, dan ga je pas echt waarde halen uit je data.”

De organisatie maakte een impressievideo zodat iedereen nog even kan nagenieten:

De vijfde editie van het congres staat gepland voor 2021, een exacte datum is nog niet bekend.

Eerder nieuws >>

Naar boven