<< Recenter nieuws

Congres All about Data 2019, 'A Patient journey is a data journey'

13 december 2018

Op donderdag 31 januari 2019 vindt voor de vierde keer het congres All about Data plaats. Het thema is dit keer: 'A Patient journey is a data journey', met boeiende sprekers als IBM data evengelist Jack Esselink en Dave deBronkart, beter bekend als e-Patient Dave. De locatie is zoals altijd het UMCG in Groningen.

​Uitwisseling van informatie tussen verschillende zorgverleners en tussen zorgverlener en patiënt, de introductie van PGO’s, het aanleveren van data voor kwaliteitsregisters zonder extra registratielast, het gebruik van data voor procesoptimalisatie en onderzoek en het toespitsen van behandelingen op individuele patiënten op basis van klinische gegevens stellen verschillende eisen aan de vastgelegde data. Het moet kunnen tijdreizen, gaat over zorggrenzen heen en heeft daarvoor reisdocumenten nodig als zorgstandaarden en uitwisselingsprotocollen. Het meenemen en het gebruiken van data tijdens de reis van de patiënt betekent vaak ook dat zorgorganisaties en zorgverleners aan de slag moeten. Hun datahuishouding moet op orde worden gemaakt en moet FAIR zijn en de dataproducenten, vaak de zorgverleners, moeten data bewust worden gemaakt.

Meer informatie en aamelden
Zie de website van het congres voor meer informatie. Aanmelden kan online tot 17 januari, maar let op: vol is vol.

Eerste exemplaar 'Kwaliteit verbeteren in de Zorg' overhandigd aan voorzitter V&VN

13 september 2018

Vandaag ontving Henk Bakker, voorzitter van V&VN, het eerste exemplaar van het boek Kwaliteit verbeteren in de Zorg uit handen van auteur en Zorgverbeteraar Jonas Rubrech.

Het betreft de tweede en geheel herziene editie van het boek. De eerste editie, uit 2010 en inmiddels in de 7e druk, was toe aan een opfrisbeurt. Destijds schreef Marjan Kaljouw, toenmalig voorzitter van V&VN, het voorwoord. Henk Bakker neemt het stokje over en nam voor deze editie het voorwoord voor zijn rekening. Rubrech: "Het is mooi dat we deze traditie voortzetten. In een tijd waar zaken als personeelstekorten er voor zorgen dat de kwaliteit van zorg onder druk komt te staan, onderstrepen we zo dat kwaliteit verbeteren en de verpleegkundige beroepsgroep onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn."

De tweede editie van Kwaliteit verbeteren in de Zorg is allereerst geactualiseerd en sluit dus weer helemaal aan bij de actuele stand van wet- en regelgeving en de actualiteit. Daarnaast is er in de nieuwe editie meer aandacht voor mechanismen van verandering – zoals de relatie tussen kostenbesparing en kwaliteitsverbetering, borging als onderdeel van het gehele verbetertraject en zaken als probleemeigenaarschap –, is een hoofdstuk toegevoegd over Verbeterkracht – de mate waarin een organisatie bereid en in staat is te verbeteren – en is er meer aandacht voor het gebruik van data voor kwaliteitsverbetering. Tot slot is een aantal veelgebruikte methoden en technieken toegevoegd.

Patiëntenportaal Mijn Martini na een jaar volop in gebruik

25 juli 2018

Een jaar na de start van het patiëntenportaal van het Martini Ziekenhuis hebben patiënten al ruim 26.500 keer veilig op Mijn Martini ingelogd. Om daar bijvoorbeeld een uitslag te bekijken of een brief aan de huisarts. In juni werd bijna 4.500 keer gebruik gemaakt van het digitale portaal en dit aantal stijgt nog elke maand. Het portaal wordt nog steeds verder uitgebreid met nieuwe functionaliteiten.

Via Mijn Martini hebben patiënten online inzage in verschillende onderdelen van hun persoonlijk medisch dossier. Denk aan de correspondentie tussen ziekenhuis en huisarts of het medicatieoverzicht na ontslag. Ook bevat Mijn Martini uitslagen van infectieonderzoek en labuitslagen van bloed- en urineonderzoek. Verder kan iedere patiënt zijn verwijzingen, geplande en eerdere afspraken, opnames en operaties bekijken. Onlangs zijn ook de radiologieverslagen en pathologieverslagen toegevoegd.

Rustig nakijken
Ferry Wijninga uit Aduard beschouwt het patiëntenportaal als een aanwinst: ‘Voorheen was ik voor informatie volledig afhankelijk van korte gesprekken met de medisch specialist. En vanwege de gevolgen van mijn beroerte kon ik die informatie amper bevatten en verwerken. Thuis kan ik op elk gewenst moment alle uitslagen en correspondentie rustig doorlezen. Het is fijn om over alle actuele gegevens te kunnen beschikken. Zo ben je als patiënt beter geïnformeerd en voorbereid op je eigen behandeling.'

Radioloog Dennis Rouw: ‘We helpen daar ook zoveel mogelijk bij. Naast inzicht in het medisch dossier, geven we ook enige context. We vertellen bij de uitslagen dat patiënten ze in samenhang moeten zien. En we leggen uit dat een verslag van een arts op basis van voortschrijdend inzicht of ziekteverloop kan veranderen. Zo leren patiënten hun medisch dossier beter lezen en leren wij informatie beter te delen. Dit hoort gewoon bij een ziekenhuis van deze tijd. Daar kun je maar beter in voorop lopen.’

eHealth
Via de website van het ziekenhuis kunnen patiënten van 18 jaar en ouder veilig inloggen op Mijn Martini met DigiD en sms-controle of met de DigiD app. Alles wat de patiënt in Mijn Martini kan zien, kan hij ook printen of opslaan. In 2020 moet dit portaal patiënten de mogelijkheid bieden om te beschikken over het volledige medisch dossier, NAW-gegevens bij te werken, online afspraken te maken of wijzigen, online vragenlijsten in te vullen, een actueel medicatieoverzicht in te zien en gebruik te kunnen maken van een e-consult. Het Martini Ziekenhuis investeert in eHealth omdat het adagium ‘Samen voor de beste zorg’ vraagt om het efficiënt en effectief delen van informatie tussen alle partijen die bij deze zorg betrokken zijn. Zo beschikken de zorgprofessionals, samenwerkingspartners en patiënten over de informatie die zij nodig hebben om als partner een bijdrage te leveren aan het zorgproces.

Zorgverbeteraars ondersteunt het Martini Ziekenhuis bij de ontwikkeling van het patiëntenportaal, onder meer in het kader van het VIPP-programma.

Nieuwe BeterBoek van het Westfries Gasthuis is uit

20 juli 2018

Het nieuwe BeterBoek is voor kinderen die naar het ziekenhuis komen voor een operatie aan hun amandelen of oorbuisjes, daarnaast zijn er BeterBoeken voor alle kinderen die worden opgenomen. Het BeterBoek komt tot stand met dank aan betrokken sponsoren, waar Zorgverbeteraars er een van is.

De boekjes worden in de loop van de opnamedag uitgereikt. Zo worden kinderen op een heldere, plezierige en laagdrempelige manier geïnformeerd over hun verblijf in het Westfriesgasthuis. Ze krijgen voorlichting aan de hand van tekst, puzzels, spelletjes, kleurplaten, weetjes en links.

In Het BeterBoek kunnen bevriende kinderen op de kinderafdeling, familie, verpleegkundigen en artsen hun naam en een persoonlijk bericht noteren. Er is ruimte waar kinderen hun polsbandje en mooiste beterschapskaart kunnen inplakken. Bovendien kunnen in Het BeterBoek verhalen worden geschreven. Kinderen kunnen daarmee aangeven hoe ze zich voelen en wat ze fijn of vervelend vinden. Zo kunnen kinderen, ter herinnering aan het verblijf in het Westfriesgasthuis, van de uitgave een mooi en waardevol bewaarboek maken.

Kinderen mogen het boek na afloop van de ziekenhuisopname ook meenemen naar huis. Ze kunnen dan nog eens terugkijken op wat er allemaal gebeurd is.

NWZ neemt nieuw EPD in gebruik

25 juni 2018

Het nieuwe elektronisch patiëntendossier (EPD) van Noordwest Ziekenhuisgroep is ‘live’. Vrijdag 22 juni 2018 stond op de locaties Alkmaar en Den Helder stipt om 13:00 uur een lid van de cliëntenraad klaar om een ferme druk op de rode knop te geven. Daarmee gaven ze het startsein voor ingebruikname van het nieuwe EPD.

Bron: nwz.nl (bewerkt)

Inrichten, testen, trainen
Het afgelopen jaar is er ontzettend hard gewerkt om alles op de juiste manier in te richten. De laatste maanden stonden in het teken van testen, testen en nog eens testen. Ook zijn ruim 3000 medewerkers opgeleid om goed met het systeem te kunnen werken. Intussen ging de patiëntenzorg natuurlijk gewoon door.

Totaaloplossing
Met HiX worden zorgprofessionals op uniforme en slimme wijze ondersteund in hun werk. Zo kunnen zij makkelijk en snel samenwerken en patiëntgegevens inzien of delen, ongeacht op welke Noordwest-locatie zij op dat moment werken. Daarnaast is een portaal voor externe zorgverleners (zoals huisartsen) in gebruik genomen en is er een app ontwikkeld waarop medisch specialisten het EPD kunnen raadplegen.

Aanmeldzuilen en patiëntenportaal
Ook voor patiënten verandert er veel. Wie voor een polikliniekafspraak het ziekenhuis bezoekt, meldt zich vanaf nu aan bij een aanmeldzuil. Met deze zuilen checken we in één keer alle gegevens zodat de logistiek op de polikliniek soepeler verloopt. Daarnaast hebben patiënten met behulp van DigiD toegang tot hun dossier via het patiëntenportaal ‘Mijn Noordwest'. Zij kunnen hun dossier inzien en zo onderzoekuitslagen, het medicatieoverzicht, afspraken en correspondentie bekijken en vragenlijsten invullen.

Team Zorgverbeteraars
Zorgverbeteraars heeft NWZ ondersteund in de voorbereidingen, met name voor de inrichting van het patiëntenportaal, het dossier op de spoedeisende hulp en de paramedische verslaglegging. Ook tijdens de nazorgfase bieden meerdere leden van team Zorgverbeteraars ondersteuning.

Binnenkort nieuwe editie ‘Kwaliteit verbeteren in de zorg’

9 mei 2018

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de tweede, en geheel herziene, editie van het boek ‘Kwaliteit verbeteren in de zorg’. De eerste editie, uit 2010 en inmiddels aan de 7e druk, was toe aan een opfrisbeurt.

De tweede editie is allereerst geactualiseerd en sluit dus weer helemaal aan bij de actuele stand van wet- en regelgeving en de actualiteit. Daarnaast is er in de nieuwe editie meer aandacht voor mechanismen van verandering – zoals de relatie tussen kostenbesparing en kwaliteitsverbetering, borging als onderdeel van het gehele verbetertraject en zaken als probleemeigenaarschap –, is een hoofdstuk toegevoegd over Verbeterkracht – de mate waarin een organisatie bereid en in staat is te verbeteren – en is er meer aandacht voor het gebruik van data voor kwaliteitsverbetering. Tot slot is een aantal veelgebruikte methoden en technieken toegevoegd.

Congres HBO-V docenten
Vorige maand, tijdens het congres ‘Hoe leren leuker wordt! Kwaliteit verbeteren in het hbo-v onderwijs’, gaf auteur en Zorgverbeteraar Jonas Rubrech al een voorproefje aan een groep HBO-V docenten aan de hand van zijn ‘Tien geboden van Verbeterkracht’. Docenten kunnen alvast een docentexemplaar aanvragen.

Datzaljeleren.nl
Ook nieuw bij deze editie is Datzaljeleren: een vraaggestuurde e-learning die zich aanpast aan het niveau van de gebruiker. Onderwerpen die de cursist al goed beheerst hoeven niet onnodig lang herhaald te worden, omdat het systeem herkent wat de gebruiker wel en niet onder de knie heeft. Gedeelten die de gebruiker juist nog niet zo goed begrijpt, worden extra getraind.

De productie van de nieuwe editie van ‘Kwaliteit verbeteren in de zorg’ zit in de laatste fase. Het boek verschijnt volgens planning nog voor de zomer.

Congres: Kwaliteit verbeteren in het hbo-v onderwijs op 12 april

9 maart 2018

Op 12 april organiseren Pearson en ExpertCollege vanaf 12:00 uur het congres ‘Hoe leren leuker wordt! Kwaliteit verbeteren in het hbo-v onderwijs’. Het congres is bedoeld voor hbo-v docenten en vindt plaats in Amstelveen.

Hier krijgt u informatie over blended learning, hoort u hoe dit op de Hogeschool Rotterdam wordt toegepast en gaat u met andere docenten hierover in gesprek. Daarnaast krijgt u het herziene productaanbod van Pearson en ExpertCollege te zien. U wordt door auteur en Zorgverbeteraar Jonas Rubrech bijgepraat over de 2e editie van zijn boek Kwaliteit verbeteren in de zorg. Daarnaast zal hij ingaan op praktijkvoorbeelden van projecten rond kwaliteitsverbetering in de zorg. We introduceren ook een geheel nieuw platform, waarmee u klinisch redeneren in uw onderwijs kunt integreren.

Programma

  • 12.00-13.00: Lunch
  • 13.00-13.20: Blended learning, de theorie
  • 13.20-13.50: Blended learning in de praktijk
  • 13.50-14.20: Workshop
  • 14.20-14.40: Pauze
  • 14.40-15.10: Productaanbod Pearson/ExpertCollege
  • 15.10-15.40: Kwaliteit verbeteren in de zorg
  • 15.40-16.10: Klinisch redeneren
  • 16.10-17.00: Netwerkborrel

Eerder nieuws >>

Naar boven