<< Recenter nieuws

Zorg verbeteren met RuG en Hanze

1 oktober 2015

"... we hebben de uitdaging om de zorg efficiënt in te zetten, en moeten dit ook met de cliënt en familie afstemmen", luidt één van de antwoorden. In opdracht van Zorgverbeteraars deden Lieke Fidom en Anna Froukje Oosterhuis, masterstudenten aan de Rijksuniversiteit Groningen, een verkennend onderzoek naar ontwikkelingen in de Verpleging en Verzorging.

Op 29 september werd het onderzoekstraject ´Samen innoveren en verbeteren´ van de Hanze Hogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen afgerond. De faculteit Economie en Bedrijfskunde was heel even een innovatieve hotspot.

Zorg innoveren en verbeteren
Master studenten Small business van de Rijksuniversiteit Groningen hielpen Zorgverbeteraars de afgelopen weken door een bondig onderzoek uit te voeren. Ze vroegen thuiszorg, verpleeghuizen en verzorgingshuizen naar aanstaande trends en ontwikkelingen. Het resultaat was een breed pallet aan antwoorden.

Wonen en zorg
Veel opmerkingen gaan over wonen en zorg. Door de scheiding tussen wonen en zorg delen mantelzorgers, verzorgenden en verpleegkundigen de zorg voor een cliënt. Het blijkt lastig een goede balans en rolverdeling te vinden. Dit betekent dat de verpleegkundige duidelijke afspraken moet maken en een vinger aan de pols moet houden rond inzet en gezondheid van de mantelzorgers. Dit wordt ook wel 'de kanteling van zorgen voor naar zorgen dat' genoemd. Deze kanteling vraagt om de ontwikkeling van bijbehorende competenties.

Verzuim en eHealth
Naast wat wel genoemd werd, is ook interessant wat niet genoemd werd. Zo kwamen bijvoorbeeld de thema's verzuim en eHealth nergens terug. De focus lijkt vooral te liggen op het primaire proces; de daadwerkelijke zorgverlening. Voor 'extra gedoe' is weinig tijd, zo lijkt het. Mogelijk is er een verband en kunnen slimme oplossingen tot minder drukte op het werk leiden. Dat zal vervolgens helpen om verpleegkundigen en verzorgenden gemotiveerd en gezond te houden. Of zijn dit daadwerkelijk geen relevante thema's?

Dit jaar gaan we dieper in op uitdagingen en kansen die er, met name voor V&V-instellingen, bestaan. Zorgverbeteraars koppelt haar kennis en praktijkervaring met procesinnovaties in de zorg aan het onderwijs en onderzoek dat bij de Hanze hogeschool en Universiteit Groningen plaatsvindt.
Lieke en Anna Froukje komen ook graag een keer bij u langs om te horen welke thema's u wakker houden. Interesse? Laat het ons weten, neem contact met ons op.

Maasstad behaalt kwaliteitskeurmerk JCI

11 juni 2015

Als eerste algemeen ziekenhuis in Nederland heeft het Maasstad Ziekenhuis afgelopen week het keurmerk van Joint Commission International (JCI) in één keer toegekend gekregen. Wereldwijd behaalt minder dan 5% van de ziekenhuizen het JCI-keurmerk in één keer. Zorgverbeteraars ondersteunde het Maasstad in het proces tot accreditatie op het gebied van digitale dossiervoering.

Bestuurder Johan Dorresteijn: "Onze missie als ziekenhuis is de kwaliteit van leven van onze patiënten verbeteren. De strenge eisen die JCI stelt, helpen ons om dit goed te doen. Medewerkers zijn ontzettend trots en blij met de toekenning van het JCI-keurmerk. Door te kiezen voor de JCI werkwijze is de kwaliteit en veiligheid van onze zorg van een optimaal niveau."

Kennisdeling en kwaliteitsbewaking
Het Maasstad Ziekenhuis was op zoek naar een zo objectief mogelijke beoordeling van de door haar geleverde zorg en koos daarom voor de strenge kwaliteit- en veiligheidseisen van JCI. De JCI is een WHO-erkende organisatie die wereldwijd zorginstellingen toetst. Na een intensieve voorbereiding werd het Maasstad Ziekenhuis afgelopen week bezocht door vier inspecteurs van JCI die het ziekenhuis op 1100 punten toetsten. Zij keken daarbij niet alleen naar de directe zorg voor patiënten, maar ook naar alle andere zorg- en ondersteunende processen.
Door het internationale karakter van JCI heeft het Maasstad Ziekenhuis aansluiting op een groot zorgnetwerk, dat mogelijkheden biedt voor meer kennisdeling en kwaliteitsbewaking. In Nederland hebben de (academische) ziekenhuizen AMC Amsterdam (oktober 2012) en UMC Utrecht (juni 2013) ook de JCI-accreditatie behaald. Momenteel werken verschillende ziekenhuizen waaronder Isala en het Jeroen Bosch Ziekenhuis aan het behalen van het internationale keurmerk.

JCI en EPD
Voor de digitale dossiervoering maakt het Maasstad Ziekenhuis gebruik van Chipsoft-Ezis. De JCI-accreditatie vergde ook op dit gebied verbeteringen, onder meer op thema's als hoofdbehandelaarschap en verantwoordelijkheidsverdeling, sedatie, complicatieregistratie en patiëntidentificatie.
"De uitdaging is om beleid en richtlijnen te vertalen naar praktische, werkbare oplossingen, waarbij de administratieve last voor behandelaars tot het minimum beperkt wordt terwijl het proces optimaal wordt ondersteund.", zegt betrokken zorgverbeteraar Bas Smit. "Dat wij zowel het zorgproces als de technische mogelijkheden van Chipsoft goed kennen komt daarbij goed van pas."

Martini Ziekenhuis als eerste in het Noorden helemaal digitaal

3 juni 2015

Het Martini Ziekenhuis werkt vanaf nu volledig digitaal, dat wil zeggen dat er geen papieren medische dossiers meer worden gebruikt. Alle zorgverleners in het ziekenhuis maken gebruik van een veilig Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Hierin staan de medische gegevens van een patiënt. Het Martini Ziekenhuis is in het Noorden het eerste ziekenhuis dat geen papieren dossiers meer gebruikt.

In de afgelopen jaren heeft het Martini Ziekenhuis het EPD gefaseerd ingevoerd. Inmiddels is het laatste medisch specialisme overgezet en werkt het ziekenhuis helemaal digitaal. Peter Littooij, lid Raad van Bestuur: 'In de papieren medische dossiers werden de medische gegevens handmatig bijgehouden. Dat gaf een groter risico op fouten, onvolledige informatie of zoekraken. In het nieuwe EPD staat alle informatie van de patiënt bij elkaar. Zo worden labuitslagen en röntgenfoto's meteen digitaal opgeslagen in het dossier. Patiënten kunnen er daarmee op vertrouwen dat een specialist altijd de meest actuele en volledige informatie bij de hand heeft om een goede diagnose te kunnen stellen. Een ander voordeel van het EPD is dat als de patiënt daar toestemming voor geeft, in de toekomst ook gegevens met andere ziekenhuizen, huisartsen en apotheken kunnen worden uitgewisseld. Dan is ook buiten het ziekenhuis altijd de juiste medische informatie voorhanden.

Ruim 1,6 miljoen dossiers
De papieren medische dossiers zijn in de afgelopen jaren voor een groot deel gedigitaliseerd door de afdeling Medisch Dossierbeheer. Deze afdeling sluit vandaag haar deuren. Voor de medewerkers wordt vervangend werk gezocht. Afdelingshoofd Narda Beekman: 'Wij beheren 1,6 miljoen medische dossiers, teruggaand tot 1984. Een groot deel daarvan hebben we zelf gedigitaliseerd. Er wordt ook een deel van het archief gescand in ons depot in Tynaarlo. Om het einde van werken op papier te markeren, doen we vandaag symbolisch het laatste papieren dossier in ons ziekenhuis door de versnipperaar.'

(Zorgverbeteraars begeleidde in 2012-2013 de overgang van een papieren dossier naar een digitaal dossier op alle klinische afdelingen van het Martini Ziekenhuis. Dat kreeg afgelopen jaar een vervolg met het project 'EPD NextGen' waarbij het percentage artsen dat op de polikliniek digitaal werkt steeg van ruim zestig naar honderd procent.)

Boekrelease: Reflecteren voor paramedici

25 maart 2015

Deze week verscheen Reflecteren voor paramedici, alweer het vierde boek van zorgverbeteraar Jonas Rubrech. Dit keer in samenwerking met Riet Koetsenruijter en Wilma van der Heide die zich al jaren met het onderwerp reflectie bezighouden.

Eerder dit jaar verscheen de tweede druk van Reflecteren. Handvatten voor verpleegkundigen van Riet Koetsenruijter en Wilma van der Heide. Dit boek heeft als basis gediend voor de uitgave voor paramedici. "Dat wil niet zeggen dat we simpelweg het woord verpleegkundige overal hebben vervangen door paramedicus", aldus Jonas Rubrech, "het is echt een ander boek geworden, specifiek toegespitst op paramedici met casuïstiek uit het veld."

Uiteindelijk gaat kwaliteit van zorg om wat mensen daadwerkelijk doen. Het is juist dit handelen dat centraal staat in Reflecteren voor paramedici. Juist wanneer mensen in teams en hun teamleiders het aandurven om zichzelf te corrigeren en verbeteren, wordt goede zorg nog beter. Niet voor niets is reflecteren een onmisbare competentie voor paramedici in opleiding en in de praktijk.

Sustainable Healthcare Challenge 2015

3 maart 2015

Echt talent laat zich niet vangen, dat vindt zijn eigen weg. Toch kan een wegwijzer, een goede raad of een kritische vraag je net dat stapje verder helpen. De Sustainable Healthcare Challenge (SHC) inspireert, stimuleert en steunt studenten en Young professionals om duurzaam te ondernemen in de gezondheidszorg.

Heb je een goed idee?
Ben jij een ondernemende student of young professional met een innovatief en duurzaam idee om de gezondheidszorg in Nederland te verbeteren? Op 11 maart organiseert SHC een masterclass. Doel van deze dag is de kwaliteit van het idee of product verhogen. Door experts uit verschillende disciplines worden informatieve lezingen gegeven. Wat houdt duurzaam ondernemen in de zorg in? Wat komt daar allemaal bij kijken? En waarom is ondernemen in de medische wereld zo leuk?
Doe mee en schrijf je in, klik hier.

Zorgverbeteraars
Wij van Zorgverbeteraars helpen ambitieuze zorginstellingen om nóg beter te worden. Wij begrijpen de kracht van innovaties, maar ook de lange weg van een goed idee naar een daadwerkelijke verbetering. Daarom zijn wij een fanatiek voorvechter van innovaties en eigen initiatief in de zorg en partner van de Sustainable Healthcare Challenge.

Eerder nieuws >>

 

Zorgverbeteraars - info@zorgverbeteraars.nl - 085 877 2579

Naar boven