'Het is cruciaal dat je bij elkaar in de keuken kijkt'

Zorgverbeteraars begeleidde cardiologen van De Reinier De Graaf Groep in Delft bij de overstap naar een nieuw elektronisch patiëntendossier. Cardioloog Jan Constandse over het traject:

door Lieke van den Krommenacker

"Het ziekenhuis wilde overgaan op een elektronisch patiëntendossier in Chipsoft. Omdat ik de meeste affiniteit heb met automatisering, kreeg ik vanuit de vakgroep de taak dit proces te begeleiden. Zo heb ik samengewerkt met Jonas Rubrech van Zorgverbeteraars, die ons heeft geholpen bij de ontwikkeling en implementatie van het dossier. Wij leverden hem input over hoe we het wilde hebben. Jonas begeleidde ons bij het vormgeven van het dossier, dacht mee bij het definiëren van nieuwe werkprocessen en begeleidde de overgang naar een nieuwe werkwijze.

De dossiervorming bij Cardiologie werkt veelal met vragenlijsten die door de specialisten worden ingevuld. Deze zijn redelijk overzichtelijk onderverdeeld in vijf categorieën symptomen: pijn op de borst, kortademigheid, ritmestoornissen, onwel worden en overig. In ons oude systeem was het zo dat we bij het invullen alleen konden kiezen tussen een aantal standaardantwoorden. Nu zijn er veel meer mogelijkheden. Zo is in het dossier een programma ingebouwd dat MRI-verslagen toont. Tekeningen geven het hart weer, opgebouwd in drie schijven die als ringen op het scherm worden geprojecteerd. Het is ontzettend mooi gemaakt. De weergave van zo'n MRI-verslag bijvoorbeeld, daar zitten dingen in waar ik me behoorlijk het hoofd over heb gebroken.

Met dit elektronisch patiëntendossier is voorzien in een belangrijke basisbehoefte van onze afdeling. Het oude programma, dat we destijds zelf hebben gebouwd, was onhandig om mee te werken. Ouderwets en niet meer te updaten. Het stond echt op omvallen. Wel gebruiken we het nog als archief, zo lang het nog draait. Maar het gros van de gegevens is ook ingescand en in Chipsoft overgenomen. We hebben intussen zelfs een onderzoeksmodaliteit toegevoegd. Via een CT-scanner kunnen we nu het hart van de binnenkant bekijken.

Het belangrijkste onderdeel van de samenwerking was het bij elkaar in de keuken kijken en kennis delen. Dat is de crux. Je moet elkaars 'wereld' leren begrijpen om de vertaalslag te kunnen maken. Je moet van elkaar snappen waar je mee bezig bent. Er gaat even tijd overheen voordat je door hebt wat je van elkaar wilt en wat er kan. Het duurde bijvoorbeeld een poos voordat we tot het inzicht kwamen dat we niet alleen op een snelle manier informatie willen verwerken, maar het dossier ook willen gebruiken als gereedschap, bijvoorbeeld om snel te kunnen aflezen welke gegevens afwijken van de norm. Uiteindelijk staat het er en het werkt. Ook weten wij nu beter wat er allemaal kan en hoe we bepaalde opties aan en uit kunnen zetten. Heel handig. Maar het grootste voordeel is wat mij betreft dat ik van een polibezoek automatisch een brief kan genereren, wat een enorme tijdswinst oplevert."

Naar boven