Thema: Duurzame inzetbaarheid

Een steeds veranderende zorgomgeving vraag veel van medewerkers. Meer regels en meer administratieve druk en tegelijk minder tijd en meer cliënten. Verzuim, burn-out en vertrekkend personeel werkt heel verstorend voor HR, financiën en de kwaliteit van zorg. Dit raakt zowel de medewerker en zijn collega's als de cliënten. Gezond en veilig werken is een gedeelde verantwoordelijkheid. Hoe voorkom je verzuim of medewerkerontevredenheid? Hoe houd je mensen gezond en gemotiveerd?

Duurzame inzetbaarheid gaat over veilige en vertrouwde werkomgeving, over werknemers die ruimte hebben en nemen voor groei en ontwikkeling. Mensen betrekken en verantwoordelijk maken is de weg naar duurzame inzetbaarheid.

Vraag? Neem gerust contact met ons op.

Verbeteren in 4 Stappen

In welke fase bevindt je verbetering of innovatie zich? Iedere fase wordt gekenmerkt door zijn eigen uitdagingen en valkuilen.
Klik op een stap en ontdek welke.

Waar staan we? Waar gaan we heen? Waar komen we vandaan? Hoe blijven we daar?
close

Stap 1. Waar staan we?

De stap naar het eerste plateau, is de stap naar bewustzijn. De hoofdvraag is: waar staan we op dit moment? Het resultaat is een (z)organisatie/team/zorgverlener die zich bewust is van de huidige situatie en ziet waar verbeterpotentie ligt.

Uitdagingen
- Meetbaar maken van de huidige situatie en in kaart brengen van de verbeterpotentie
- Verbeterpotentie in het licht stellen van de missie van de organisatie

Valkuilen
- Direct oplossingen uitwerken
- Afgaan op onderbuikgevoelens en aannames

Waar kan een Zorgverbeteraar helpen?
- Analyse administratieve lasten
- Teamdag kwaliteit en veiligheid

close

Stap 2: Waar gaan we heen?

De stap naar het tweede plateau, is de stap die de richting bepaalt. De hoofdvraag is: waar gaan en willen we heen? Het resultaat is een(z)organisatie/team/zorgverlener met een missie en een strategie om deze te verwezenlijken.

Uitdagingen
- De juiste richting bepalen, juist voor de langere termijn
- Bewustwording van veiligheid, gezondheid en ontwikkeling
- Opereren binnen kaders van o.a. IGZ

Valkuilen
- Quasi-doelen stellen
- Verandering onvoldoende faciliteren
- Onvoldoende betrokkenheid van het midden-management

Waar kan een Zorgverbeteraar helpen?
- Vormgeven beleid duurzame inzetbaarheid
- Roadmap/innovatieroute

close

Stap 3: Hoe komen we daar?

De stap naar het derde plateau, is de stap naar een daadwerkelijke verbetering. De hoofdvraag is: hoe komen we daar? Het resultaat is een (z)organisatie/team/zorgverlener waarbij iets wezenlijks met succes is verbeterd.

Uitdagingen
- Mensen bewegen
- Concrete resultaten boeken

Valkuilen
- Alleen oog hebben voor vaardigheden en niet voor overtuigingen en gedrag
- Het midden-management niet meenemen in de verandering

Waar kan een Zorgverbeteraar helpen?
- Actieplan duurzame inzetbaarheid
- Het (bege)leiden van de verandering
- Ontwikkelen en geven van workshops en trainingen

close

Stap 4: Hoe blijven we daar?

De stap naar het vierde plateau, is die van borging en het aanzwengelen van continue verbetering. De hoofdvraag is: hoe houden we de verbetering vast en bouwen we van hieruit verder? Het resultaat is een (z)organisatie/team/zorgverlener waarbij een verbetering blijvend is verankerd en als platform kan dienen voor een volgende verbetering.

Uitdagingen
- De verbetering onderdeel laten worden van de dagelijkse praktijk
- Het verbetervuur aan houden

Valkuilen
- Successen niet vieren
- Het resultaat beschouwen als een eindresultaat

Waar kan een Zorgverbeteraar helpen?
- Periodieke meting van de vijf factoren van duurzame inzetbaarheid
- Organiseren van continue verbetering

Naar boven