Data Governance

Gebruikers willen meer en meer zelf ontdekken wat er in het doosje zit. De rol van BI verandert daarmee. De ICT organisatie zal zich meer vanuit een service-bases kant moeten laten zien. De verwachtingen moet ziin dan ook hoog gespannen; Met technieken en beloftes als Big-data, the cloud en Hadoop moet alles ondertussen kunnen.

Optimaal beantwoorden aan de vragen uit de organisatie vraagt om slim organiseren van de gehele dataketen. Het vergt regie en visie op de ontwikkeling van datavraagstukken en oplossingen in de (z)organisatie. Zorgverbeteraars helpt organisaties met het organiseren van datavraagstukken en datamanagement.

Geen technische uitdaging

Waar we nog niet zo lang geleden met datamanagement vooral over een technisch en IT gerelateerd thema's spraken, is data tegenwoordig overal en schijnbaar van iedereen. Het gaat hier niet zozeer over de vaak genoemde veelheid aan data. Het is vooral een noodzaak voor een organisatie om te sturen op en werken met betrouwbare en snel beschikbare informatie. Datamanagement is daarmee geenszins een ICT project. Het is breder en van groot belang om te kunnen excelleren. Dit is een gedeelde uitdaging van de IT die faciliteert en de organisatie die data levert, vraagt en beheert.

Organisatievraagstuk

Datamanagement is een organisatie breed proces, opgebouwd uit de planning en uitvoering van beleid, praktijken en projecten rond data en informatie. Ze gaan over het verwerven, controleren, bescherming en leveren van data. De levenscyclus van datamanagement en werken aan ene inrichting vanuit het FAIR-principe vraagt om coördinatie en afstemming door de hele organisatie heen. Hiervoor zijn datamanagement modellen zoals DAMA ontwikkeld. Dit brengt de afzonderlijke onderwerpen die data raakt binnen een organisatie bij elkaar. Samen zorgt dit ervoor dat de organisatie de waarde van data en informatie kan benutten.

Zorgverbeteraars

Wij werken mee aan het inrichten en borgen van datamanagement in (z)organisaties. Of dit nu vanuit Chipsoft of een ander EPD of ECD is danwel vanuit interne of externe informatievraagstukken.

Maak vrijblijvend een afspraak om te sparren over de mogelijkheden binnen uw organisatie. Na een inventarisatie kunnen we een of meer dagdelen workshops houden om het vraagstuk concreet te maken en een projectplan op te stellen. Of we kunnen bijspringen bij de uitvoer van bestaande plannen en programma's.

Heeft u een vraag over data governance? Neem gerust contact met ons op.

Naar boven